ЕК одобри проекта за изграждане на Северна скоростна тангента в София

Главна категория: Автомобили Посещения: 3225

На 4 юни 2014 г. с решение на Европейската комисия е одобрен проектът „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Обектът ще се финансира по схемата „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”.

Общата дължина на Северната скоростна тангента е 16,54 км. Пътният проект е важен за София и страната, тъй като в обекта се пресичат АМ „Тракия“, „Хемус“, „Люлин“ и пътят София – Калотина. Осигурява се свързаност между няколко коридора – №IV, VIII и X. През тях се осъществява трафикът от и за Гърция, Румъния, Република Македония и Сърбия.

Изграждането на Северната скоростна тангента ще осигури удобна връзка между крайните северозападни и югоизточните квартали на София. Очаква се с новото 6-лентово трасе да се подобри достъпът на най-отдалечените райони с центъра на столицата, да се улесни трафикът и да се съкрати времето за пътуване. С построяването на 16-километровия участък пътното движение ще се разпредели равномерно между новото трасе и Софийския околовръстен път.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ, одобрен от EК, е 120 151 948 евро. От тях 85% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15% са средствата от националния бюджет.

Северна Скоростна Тангента, София

Печат