Отварят кръстовището при ТВ кула в София

Главна категория: Автомобили Посещения: 3502

Кръстовището на две нива на бул. „Драган Цанков” бе пуснато в експлоатация на 28 ноември в 12.00 часа, съобщиха от Столичната община. Кръстовището е ремонтирано със средства на общината, а изпълнител на обекта е Главболгарстрой.

Кръстовището при ТВ куласнимка: air.azholding.com

Кръстовището при ТВ кула, диаграма от Столична община

 

Основни характеристики на обекта:
Директното направление по продължението на бул. Пейо Яворов е решено като безконфликтно с преминаване на долно ниво под бул. Драган Цанков. Габарит 2х2х3.50м, с разделителна ивица с ширина 2.0м, служебни тротоари, двустранно, с ширина 0.75м и стоманобетонни подпорни стени.
Връзката на бул. Пейо Яворов с кръговото кръстовище се осъществява с входящи и изходящи шлюзове и рампи, успоредни на директното направление, със стоманобетонни подпорни стени. В ревизираното решение ширината на лентите е намалена до 2х3.0м с цел намаляване на броя на засегнатите от обхвата на обекта дървесни видове.
На обекта са извършени следните видове работа:
1. Изкоп 60 000 м3, а насипа е от трошен камък и е 18 000 м3.
2. Подпопрони стени с обща дължина от 1100 м, с височина до 8 м.
3. Изпълнени са две монолитни мостови съоръжения с пилотно фундиране.
4. Асфалтирани са 21360 м2( с дебелина 28 см на асфалта)
5. Изпълнена е колектрана система за отводняване Ф500 и Ф300 на дъждовните води с дължина -3000 м
6. Изместен е водопровод Ф600 с дължина 650 м
7. Изместени са телефонни кабели в нова тръбна мрежа с обща дължина 15000 м.
8. Изместени са силови кабели в нова тръбна мрежа с обща дължина 2000 м.
9. Монтирано е архитектурно осветление по подпорните стени в дирекното трасе
10. Извършено е озеленяване на вътрешността на кръга и прилежащите площи.

Директното направление по продължението на бул. „Пейо Яворов” е решено като безконфликтно с преминаване на долно ниво под бул. „Драган Цанков”. Връзката на бул. „Пейо Яворов” с кръговото кръстовище се осъществява с входящи и изходящи шлюзове и рампи, успоредни на директното направление, със стоманобетонни подпорни стени. При препроектирането на кръстовището са направени икономии, позволяващи реконструкция и разширяване на 2 км от бул. „Драган Цанков”, вкл. моста на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”.

Печат