Основни видове масла и техните основни показатели

първият метод, за поучаване е рафиниране на нефта до краен продукт, минерално масло, това е старото поколение масло, най-несъвършеният и най-капризният тип масло, който за щастие, вече се измества, все по-сигурно и с нарастващи темпове, от пазара от далеч по-съвършените синтетични масла, и полу-синтетичните масла които като качества и показатели са по средата между синтетичните и минералните масла, по-добре от минералните и по-зле от синтетичните.

вторият метод, за получаване на крайния продукт е по синтетичен път в лабораторни условия, при изцяло контролирани качество и чистота на съставките, изцяло контролиран процес на смесване, изцяло контролиран ред на смесване и изцяло контролирани условия на работа. Така полученото масло е с ясно и точно контролиран състав, и с изключително качество, и с изключителна чистота, топлоустойчивост, и устойчивост на механични, химични и температурни влияния. Маслото е с ясно и точно контролирани параметри и свойства , които могат да се пригодят изцяло, за целите за които е синтезирано и за присадките които ще му се добавят. Този тип масло е с най-ниско възможно триене между молекулите си, и най-лесно и най-бързо се разнася от двигателя. Друго предимство на този тип масла е че самите масла и присадките към маслото могат да се пригодят изцяло едно към друго, гарантирайки че маслото и присадките ще се допълват, и ще вършат работата си в пълен синхрон.

Обикновени - минерални
Минералните масла се получават от рафиниране на нефта. Маслото представлява сложна смес от сложни въглеводородни молекули с различен размер и молекулно тегло, която е резултат от сложен процес на рафиниране с цел премахване (на теория) и намаляване (на практика) на съдържанието на вредни вещества като катрани, производни на восъци и парафини, както и серни, кислородни и азотни съединения. Животът на маслото е около 6000 км, заради високото остатъчно съдържание на нежелани компоненти в маслото, които изтощават част от присадките на маслото, още преди маслото да бъде сипано в двигателя и от там намаления живот на маслото. Невъзможността за пълно рафиниране дори при по-съвършени процеси (разгледани по-долу) и пълно премахване на нежеланите елементи се дължи на изключително сложния състав, на базовото масло, преди да бъде рафинирано. Тези масла са най-евтини, имат най-нестабилен вискозитет, и зимно време, освен че не помагат на двигателя при стартиране и в работата му докато загрее, може да се каже че го затрудняват. При тези масла, се иска, двигателят на автомобила да поработи около 15 минути на празен ход, за да може маслото да се отпусне, и да загрее до работна температура. Общо взето евтино и посредствено масло което не може да се похвали с никакви показатели. При по-сериозно натоварване и загряване на двигателя, и при продължително шофиране във високите режими на двигателя, или натоварване на двигателя като превозване на тежък товар, теглене на тежки ремаркета и каравани, когато двигателя загрява и термостата активира принудително охлаждане, остатъчните нежелани компоненти, много лесно кипват поради условията на работа на двигателя и разкъсват масления слой и намаляват смазващите свойства, образуват сажди и нагар, и по-бързо замърсяват, от там и изтощават присадките в самото масло и самото  маслото. Тези масла са със висок собствен вискозитет, и водят до завишен разход на гориво, защото е необходимо двигателя да положи известно усилие да преодолее съпротивлението на маслото.

Минерални масла минали получени чрез хидрокрекинг
Същата история като минералните масла, от горния тип но са минали по-сложен и по-пълен процес  на рафиниране, и процента остатъчни вредни вещества в маслото е по-малък. Маслото е по-хомогенно, спрямо предното, и има живот около 7500 км, защото заниженото количество вредни остатъчни вещества, спрямо горния тип, изтощава по-малко присадките.

Минерални масла получени чрез сложно и дълбоко рафиниране и дълбок хидрокрекинг и дълбока хидроизомеризация. Дълбоко рафиниран вариант на горният тип масло, по много сложен процес, на рафиниране и хидрокрекинг. тези масла издържат между 8000 и 9000 км, заради още по-малкото количество вредни остатъчни вещества и от там още по-малкото изтощаване на приставките, които са добавени в маслото. Общо взето от групата на минералните масла, това е най-доброто, и осигурява най-добри показатели и работа в групата си, и осигурява посредствени резултати, спрямо изискванията на съвременните двигатели, които работят при по-високо налягане и по-висока работна температура, и осигуряват висока мощност и голям въртящ момент при малки работни обеми. Хидроизомеризацията е допълнителен процес на обработка, в който ненаситените въглеводороди, се насищат, и така се увеличава стабилността на маслото, на температурни и химически влияния. Пак страда от същите недостатъци но в по-малка степен от предният тип масло. маслото е по-хомогенно от предния тип.

Този тип масла не се препоръчват за: всеки трезво мислещ собственик, който иска автомобила му да има отлично и надеждно работещ двигател, стабилно и равномерно и тихо работещ двигател, със занижени вредни емисии и занижен разход, занижени вибрации, и да има завишено КПД и завишена номинална мощност и завишен резерв от мощност, ако се наложи, отлични почистващи двигателя свойства и отлични защитаващи двигателя свойства.

Този тип масла се препоръчват за: евтини тарикати които мислят да минат евтино на масло и съответно задължително скъпо на сервиз, или за тези от вас които все още живеят в миналото и отказват да преминат в 2012 година.

полу-синтетични масла
Представляват смес между синтетично и минерално масло, като в общи линии, участието на синтетичното масло е между 10% и 30% от състава на маслото. Останалото е минерално масло. по евтините полу-синтетични масла използват втория тип минерално масло, а по-скъпите използват третият тип минерално масло. Живота на маслото е между 10 000 и 12 000 километра, и осигурява много добър компромис между цена и работа на двигателя. Маслото позволява известно натоварване на двигателя, и може да се използва при многоклапанни двигатели със и без турбо компресор, с по-високото работно налягане, и по-висока температура. Маслото се пренася лесно и бързо в двигателя и осигурява добро смазване на частите на двигателя, и  осигурява здрав маслен слой минимално податлив на разкъсване. изтощаването на присадките заради остатъчни вредни вещества при производството на маслото е минимално, защото и съдържанието на тези вещества е минимално. Тези масла имат много добри смазващи и почистващи и защитаващи двигателя качества, което позволява добра и равномерна работа за по-дълго време, както и минимални разкъсвания на масления слой, само при много високи нива на натоварване на двигателя, които се поддържат много дълго време. Тези масла осигуряват добри показатели на смазване и защита за модерните двигатели, които работят при по-високо налягане и по-висока работна температура, и осигуряват висока мощност и голям въртящ момент при малки работни обеми.

този тип масла се препоръчват за: Всеки който иска добре работещ двигател, добра икономия на гориво и добър баланс на емисиите, за сметка на цената.

този тип масла не се препоръчва за: евтини тарикати които мислят да минат евтино на масло и съответно задължително скъпо на сервиз, или за тези от вас които все още живеят в миналото и отказват да преминат в 2012 година.

Синтетични масла
Това са най-съвършените масла, за двигател с вътрешно горене в наши дни. Тези масла са изцяло синтезирани, при изцяло контролиран процес на синтез, в изцяло контролирани условия, и при изцяло контролиран състав, изцяло контролирано качество и чистота на съставките които участват в синтеза и състава на маслото. Маслото е с изключителна чистота, качество, издръжливост и хомогенност, защото този процес позволява пълното пригаждане на маслото, за дадена цел, и пълен контрол върху свойствата и качествата на маслото. Маслото е изключително здраво, и чисто, има отлични почистващи и защитаващи двигателя качества. Самото масло се износва много по-трудно, и няма опасност от разкъсване на масления слой, независимо от работния режим и времето в което се поддържа, и осигурява много по-добро поддържане на работна температура на двигателя, много по-добро КПД. Присадките, както и самото масло могат изцяло да се пригодят едно за друго така че да си паснат идеално, и да действат в отличен баланс. Този тип масла се препоръчват за автомобилите с катализатор, както и многоклапанни двигатели с висока компресия, с турбокомпресор или без такъв, защото допринасят за условия на работа, които не само щадят и катализатора, но и му помагат при работата. Заради това автомобил със синтетично масло има и занижено ниво на емисии. Този тип масла имат най-ниско възможно триене между молекулите си и най-тънък и най-здрав защитен слой, който предотвратява контакта между металните части и позволява на двигателя да постигне номинална мощност с лекота, и да има добър запас от мощност в случай на нужда. Това допринася и до занижен разход на гориво и занижени емисии. Тези масла не само че не изтощават присадките си преди сипването им в двигателя, но и самите те са устойчиви на вредни влияния което допълнително намалява изтощаването на приставките и удължава експлоатационният живот на маслото. Нормалният живот на синтетичното масло е около 16 000 километра. Тези масла се разнасят изключително лесно и бързо из двигателя при стартирането му, и осигуряват бързо и лесно палене зимно време, и промените във вискозитета и смазващите качества при палене в голям студ зимно време и при екстремни натоварвания на двигателя за много дълго време в горещ летен ден, са незначителни. Тиха, равномерна и стабилна работа на двигателя, занижени емисии, занижени вибрации, занижен разход на гориво, повишено КПД, лесно палене зимно време, завишена номинална и завишена максимална мощност на двигателя както и завишен резерв от мощност в случай на нужда, отлично почистване и отлична защита на двигателя, са типични предимства на този тип масла. Макар и така добре синтезирани, и балансирани синтетичните масла не са панацея. Те пак се износват, пак се изхабяват, пак стават кисели и токсични, пак се насищат със сажди и нагар. Вярно е че издържат много повече, но въпреки всичко и те си имат своя предел, и тяхното износване пак си зависи от качеството на горивото, околната среда, температурата на въздуха, работната температура на двигателя и общото техническо състояние на двигателя, стила на шофиране. В средата на 30-те години, се появяват първите синтетични масла, като концепция, и към началото на 40-те, германците масово ги използват, за нуждите на армията. Синтетичните масла претърпяха голямо развитие през индустриалната революция през 50-те и 60-те години. През средата на 60-те години, се появяват на пазара първите изцяло синтетични масла, достъпни за всички. От тогава насам, синтетичните масла претърпяха още едно голямо развитие след като компютрите навлязоха масов в индустрията. Компютрите позволиха много по-пълно изследване на качествата и свойствата на маслата, и много по-добро качество на състава. Към датата на писане на този материал, месец Март 2012 година, за тези повече от 58 години от както са на пазара, днешните синтетични масла, да далеч по-съвършени, и нямат нищо общо с тези които бяха в началото. От както супрер-компютрите на влезнаха масово във всички индустрии, вече маслата могат да се проектират с абсолютна прецизност и да се правят симулации, за да се откриват потенциални слабости, и да се отстраняват, бързо и лесно защото биват намерени бързо и лесно с помощта на супер-компютрите. Благодарение на всичко това, съвременните синтетични масла са изключително добре синтезирани и много пълни и добре завършени продукти от към показатели, и качество, и нямат нищо общо с първите синтетични масла които излязоха на пазара през средата на 60-те години. Днешните модерни синтетични масла, на всички реномирани производители, безпроблемно поддържат своя кинематичен вискозитет в интервала 90С – 160С гадуса, и от там защитават двигателя при много повече условия и режими на работа. Всички тези твърдения че двигателя харчи синтетично масло, не може да се каже че са грешни или верни. Ако двигателя е в добро техническо състояние и е добре и редовно поддържан, с качествени части при добър механик, и е правилно регулиран, и се кара с качествени горива и масла, и е избран правилният вискозитет, на маслото, няма да харчи масло, и ще се възползва от предимствата му. Щом имате разход на синтетично масло, това не е вина на маслото. Това е заради лошото състояние на двигателя ви, или заради грешен вискозитет.

Този тип масла не се препоръчват за: евтини тарикати които мислят да минат евтино на масло и съответно задължително скъпо на сервиз, или за тези от вас които все още живеят в миналото и отказват да преминат в 2012 година.

Този тип масла се препоръчват за: всеки трезво мислещ собственик, който иска автомобила му да има отлично и надеждно работещ двигател, стабилно и равномерно и тихо работещ двигател, със занижени вредни емисии и занижен разход, занижени вибрации, лесно палене зимно време, и да има завишено КПД и завишена номинална мощност и завишен резерв от мощност, ако се наложи, отлични почистващи двигателя свойства и отлични защитаващи двигателя свойства. За Всеки който иска само най-доброто за автомобила си и иска да намали посещенията си в сервиза, и иска надеждно работещ двигател.

Синтетично масло 5w-40/5w-30 срещу полу-синтетично масло 10w-40/10w-30.
При синтетичното масло имате по-лесно стартиране на двигателя и по-лесно и по-бързо разнасяне на маслото, по-здраво и по-устойчиво масло с минимално триене между молекулите си и допринасящо за добрата работа, смазване и защита на двигателя, по-добро охлаждане на работните детайли, по-добро отмиване на повече нагар и сажди, и по-добра устойчивост на топлинни и химични и механични влияния, спрямо полу-синтетично то, но като работен вискозитет при 100 градуса двете имат еднакъв вискозитет и гъстота. Пак дори при еднакъв вискозитет на синтетичните и полу-синтетичните масла, синтетичните пак имат превъзходството, за по-добро КПД на двигателя, защото са проектирани така че между молекулите на маслото да има минимално възможно триене, спрямо полу-синтетичните. тук вече важат само предимствата на синтетичното масло пред полу-синтетичното. Въпреки всичко, масово се използва полу-синтетично масло, 10w-40/10w-30 защото то е един вид най-близо до универсалното масло за всички двигатели, обаче не разчитайте на това. Винаги слагайте това масло което производителя на автомобила ви препоръчва.

Източник:  http://diabolikkant.blogspot.com


Печат   Е-мейл