Експлоатация на маслото и срок за смяна

До неотдавна интервалите за смяна на маслото,препоръчвани от автомобилните фирми, са били средно 5000 км. Днес те са се удължили на около 10000 за модерните полусинтетични масла, и на около 16000 км за модерните изцяло синтетични масла. Поради удълженото време на престой на маслото в двигателя се получават допълнителни натоварвания върху него, присадките, които са решаващи за ефективността на маслото, постепенно изчерпват своите способности. Освен това разреждането на маслото с гориво, както и замърсяването му с продукти от горенето правят толкова по-проблематично качеството, колкото повече престоява маслото в двигателя.Ако освен това съществуват и неблагоприятни, но често срещани в практиката работни условия, като например чести спирания и тръгвания, както и лоши горива, ще се получат идеалните условия за образуването на черни утайки. Често шофьорите питат какъв срок за смяна препоръчваме за нашите масла. Нито една солидна нефтена фирма няма да иска да ви отговори на този въпрос. Отговорът винаги ще е да спазвате препоръките за смяна на маслата, посочени в книжката на производителя. Ако от фолксваген препоръчват смяна на маслото на 10000 км,  за техните двигатели, просто ще трябва да им се доверите. Те са работили заедно с нефтените компании, и заедно са определили тази препоръка, според особеностите на двигателя им, начина му на работа, препоръчваното гориво за този двигател, и особеностите на самото масло. Реално въпросът за срока за смяна на маслата считаме, че не е актуален, защото зависи от много фактори. Основната трудност е да се определи точно кога трябва да се смени маслото. Очевидно идеалният случай е да го сменим точно преди атаката върху маслото, предшестваща неговото разваляне и влошаването на качеството на смазването. За съжаление степента на това разваляне е много променлива и се различава силно в отделните случаи даже и в системи, които се считат за идентични. Това е така заради начина на шофиране, условията на шофиране, качеството на горивата, така че определянето на срока за смяна не е лесна работа. Преставете си, че карате автомобила си без спиране и в горещо време. В този случай маслото ще се натоварва термично повече, отколкото в по-студено време, и ако качеството му не е добро, то скоро ще се разреди от прегряване. А това оказва влияние върху срока на годността му и оттук - върху срока за смяна на маслото. Да вземем още веднъж примера с препоръката на производителя. Той е препоръчал, смяна на маслото на всеки 10000 км. Реално степента на разваляне на маслото ще зависи много от начина, по който се използва автомобилът. Автомобил, който се използва само за къси отсечки и кратки пътувания, при които интервалът между пътуванията е няколко часа, никога няма да достигне правилната работна температура, и в маслото ще започнат да се събират вода и неизгоряло гориво и поради това то ще трябва да се сменя по-често. Обикновено се мисли точно обратното, че ако се кара на дълги разстояния, маслото се изтощава повече. За съжаление това не отговаря на истината и хората, които най-много си пазят автомобила и избягват дългите разстояния, най-бързо си развалят маслото и оттук - самия автомобил. От друга страна, същата тази кола, ако се използва само за дълги разстояния, ако се поддържа добре и се кара постоянно с разумна скорост, може да изисква смяна на маслото на много по-дълъг интервал. Едно практическо правило за автомобилиста произтича именно от карането на дълги и къси разстояния. При къси разстояния определянето на интервала трябва да се извършва въз основа на фактора време, а не на фактора изминат път, и обратно.

Смяна на маслото
В идеалния случай старото масло и замърсяванията трябва да бъдат напълно отстранявани от системата.Това обаче рядко се постига поради следните причини:

1. Поради своя вискозитет смазочното масло оставя много дебел слой върху всички повърхнини на системата,лагерите, зъбните колела,помпите,клапаните, тръбопроводите.
2. В почти всяка система има ниско намиращи се точки, от които маслото не може да протече към мястото на източване.
3. Маслото се задържа във филтрите и в пукнатините на съединенията, уплътненията и др.
4. Тежките твърди частици.водните капки,емулсията,катрано-образните отложения и др. прилепват силно към дъното на картера и другите повърхнини.
За да бъдат отстранени изцяло тези материали,ще бъде необходимо да се разглоби напълно системата, да се почисти всеки детайл. Това може да бъде оправдано само в изключителни случаи. За това смяната на маслото обикновено представлява компромис между идеала за пълното отстраняване на отработеното масло и разумния разход на средства и усилия и включва източване на старото масло с или без известна степен на промиване, демонтиране и почистване. Старото масло трябва да бъде източено колкото е възможно по-пълно, като се отвори изпускателната пробка. Ако тази пробка трудно се отвинтва, това може да бъде указание за лакови и смолисти отложения от маслото, причинени от пренагряване на маслото, твърди отложения или корозия, поради вода или шлам. Това още повече налага да се отвие пробката. Ако системата преди източването е била статична за известно време, например поради престой на автомобила през нощта или защото автомобилът е бил изваден от движение за повече от 24 часа, на дъното на резервоара може да се утаят вода и твърди частици, поради което те няма да могат да се източат заедно с маслото. Затова препоръчваме на всички автомобилисти да започват източването на маслото си, сами или в сервиза, непосредствено след движение на автомобила, докато още замърсителите са диспергирани в маслото. Ако автомобилът не може да се задвижи преди източването, препоръчваме двигателя да се включи ида поработи около 15 минути на празен ход, за да може маслото да се резнесе из двигателя и да поеме в себе си, натрупаните замърсители, и да ги изкара с източването си.

По време не престой на двигателя, при отворени и незащитени изпускателни и всмукателни клапани, в резултат на пренасянето на топлинната маса, през цилиндрите циркулира въздушен поток. При висока влажност на въздуха и при определени температурни условия, там където въздухът се допира с метала, се кондензира влага,която може да попадне в маслото. Например в проби от моторно масло, взети от картерите на двигателите на автомобили след едногодищен престой в тропически климат, въпреки съблюдаването на всички правила за херметизация, съдържанието на вода е достигало между 2% и 5%. Прониквайки през масления слой, кондензиралата се воде, предизвиква корозия на вътрешните повърхнини на частите на двигателя .Всичко това води до по-нататъшно износване и намаляване на трайността му. Реномираните производители на моторно масло, са разработили свои патентовани антикорозионни средства.съдържащи се във водещите им модели масла, но въпреки това се препоръчва маслото да се сменя след едногодишен престой, даже и ако автомобилът е спрян от движение. Добър съвет е след продължително отсъствие от дома, първата работа по автомобила да бъде смяната на маслото. Източването е по-ефикасно ако маслото е още горещо, тъй като тогава вискозитетът му е най-нисък, и най-лесно изтича най-много масло. В горещо състояние маслото се източва по-лесно от повърхнините и по-ефикасно промива повече замърсявания. За повишаване на температурата могат да се използват и нагреватели на картера, които да доведат маслото до нормалната работна температура. Общото количество на маслото, което може да се източи, зависи от конструкцията на системата за източване, формата на масления картер, вискозитета на маслото, поколението на автомобила, и технологичните особености на двигателя му, източеното масло може да е от 60% до 98%. Това определя и живота на новото масло, което се добавя, защото ако се смеси със старото, то замърсяванията, веднага започват да изтощават присадките и самото масло.

Смяна на маслото, и промиване
Ако системата просто се източва и след това се напълва отново, тя ще съдържа от 2 до 40 процента от старото масло и подобни пропорции замърсители, са средно около 10 процента. Това може да бъде приемливо, ако маслото се смени преди да се е развалило твърде много, но не и ако маслото е силно отработено или замърсено. Представете си какво представляват 10 процента стари твърди частици, киселини и продукти от киселините и вода, останали в системата. Ако маслото е пекалено старо и отработено, те могат да се окажат достатъчни за пълното изчерпване на всички присадки, като диспергатори, антиоксиданти, детергентни корозионни инхибитори, съдържащи се в новата порция масло. Едно разрешение на проблема е да се промие системата след източване и преди зареждане. Ако системата се напълни до горе с масло,пусне се в циркулация и след това отново се източи, ще се отделят много повече замърсявания и остатъци от старото отработено масло. Най-ефикасният и най-безопасният начин за промиване е промиването със същото масло, с което после ще зареждате, Но това понякога може да струва твърде скъпо. Поради тази причина повечето специализирани фирми произвеж дат специално масло за промиване. Типичното масло за промиване е простото минерално масло, чийто вискозитет е по-нисък от вискозитета на маслото в системата. Това масло може да бъде изобщо без присадки или да съдържа само определено количество детергент за контрол на промиването по време на смяната. Във всички случаи на смяна на маслото задължителна е и смяната на масления филтър.

Важни и основни правила, за поддържане на автомобила и маслото в добро състояние.

1. Следвайте препоръките на производителя на автомобила по отношение на качеството на маслото, масленият филтър и горивого, и сроковете за сервизно обслужване.
2. Никога не поставяйте допълнителни добавки към маслото, защото то представлява много сложно балансирана система и вие лесно можете да я нарушите.
3.Следвайте препоръкита на производителя, за смяна на маслото и масленият филтър.
4. Проверявайте нивото на маслото при всяко трето посещение на бензиностанцията, особено ако двигателят е по-стар и консумира повече масло.
5. Не се тревожете, ако маслото по пръчката е черно. Това е признак, че диспергаторните присадки си вършат работата, и че двигателят ви е ефективно почистван от нагар и шлам.
6. Не се опитваайте де спестите пари, като карате вашето масло или филтър да работят над срока, препоръчан от производителя.
7. От време на време поглеждайте под автомобила. Течовете на масло са първи признак за неприятности.
8. Никога не изхвърляйте маслото в сточните води. Изсипвайте го в съд. Отработените масла съдържат силно отровни и силно токсични вещества избягвайте контакт на масло с кожата. Практиката изобилства със случаи на гангрена, получена от инфекция на рана, контактувала с отработено масло, инфекцията трогва от отровните и токсични вещества в маслото.
9. Следете дима от вашия ауспух. Синият пушек от изпускателната тръба на горещ двигател показва,че вашият двигател е износен и вие горите масло. Черният пушек при бензиновия двигател, показва твърде голямо насищане с ненаситени въглеводороди и е по правило белег за ниско качество на маслото или, при дизеловия двигател, неправилно впръскване. Бялата пара,излизаща временно от изпускателната тръба на студен двигател, е нормална, но ако парата е тежка и постоянна и излиза от горещ двигател, причината вероятно е износена гарнитура на цилиндровата глава или напукан цилиндров блок или напукана цилиндрова глава.
10. При някои двигатели, работещи със синтетични масла, коит са проектирани да пестят гориво, и са много редки, е възможно, датчика да не отчете правилно масленото налягане, и лампичката за налягане на маслото може да свети постоянно. В такъв случай проверявайте нивото на маслото. Ако нивото на маслото е в норма, но лапчиката свети, това не трябва да ви тревожи.
11. Промивайте двигателя си със същото масло, с което ще зареждате, или със специални промивъчни масла.

Други особености, които е добре да знаете.
Следва да споменем и широко разпространеното мнение за голямото износване на двигателя, ако се тръгва без загряване. Не че това твърдение е напълно грешно, но това мнение е резултат на неточни опити и неоправдано широко разпространение на някои положения от теорията на триенето и смазването в автомобила. Реално не е проблем, да потеглите веднага след запалване но е добре първите 15 мнути да карате по-бавно и възможно най-равномерно, за да намалите до минимум износването на двигателя. Това е така, за да може маслото да се разнесе из двигателя и да достигне до всичките места, и да започне да смазва правилно всички детайли в двигателя. От друга страна, след продължително каране е за препоръчване да не се спира веднага автомобилът.а да се остави да работи около 5 минути на празен ход, за да може маслото да се охлади постепенно и да се избегне кондензацията.

Източник:  http://diabolikkant.blogspot.com


Печат   Е-мейл